Unionstiden

Hur var livet på Hovstallet under Karl XIV Johan och Oskar I:s tid? Hovstallets historia berättas i en utställning i vagnhallen.

Skärmutställningen berättar Hovstallets allra tidigaste historia, från år 1535 då det första kungliga stallet uppfördes på Helgeandsholmen till dagens placering och verksamhet. Det fanns även flera stall i staden och runt om de kungliga ägorna.

Men störst fokus ligger på unionstiden 1814–1905 och kungarna Karl Johan och Oskar I:s regentider. Utställningen visar både vardag och festligheter. Vilka arbetade här? Hur bodde dom? Hur många hästar fanns? Hur användes som? Och hur roade man sig?

Vardagen

I utställningen möter vi de människor som arbetade på Hovstallet. Förutom stallbetjäningen, så tycks flera personer som fick lön av Hovstallmästaren vara familjemedlemmar till de anställda. Ett exempel är änkan Margareta Christina Dunderhake, född år 1769, som städade hos stallets anställda och fick 2 riksdaler banco i månaden. Hennes son arbetade som Hingstridare.

Varje månad levererades det också till Hovstallet 15 kannor sötmjölk, cirka en halvkanna per dag till stallets alla katter.

Mjölken till katterna levererades av en viss Johan Sandberg, förmodligen Hingstriddaren Sandberg vid Karl XIV Johans hovstall. Katterna spelade en stor roll i vardagen, då de höll råttor och möss borta. Även idag finns en stallkatt.

Fest

I början av 1800-talet blev det populärt bland borgerskapet att promenera i de parker som förut hade varit stängda för allmänheten. Kungliga Djurgården var ett andrum i storstaden där alla samhällsklasser fick vistas. Det som tidigare hade varit kungliga privata jaktmarker, hade nu allmänheten fritt tillträde till.

"...ett eftersträvat nöje att sitta i fönstren på Ladugårdsgärde i synnerhet vid Storgatan och se på folkhoparna som drogo ut för att fira sommarens annalkande.”

Så skrev en samtida om det populära nöjet att se kungligheterna vid majfesterna och de större militärövningarna ut vid Ladugårdsgärde under sommarhalvåret.

Utställningen är en del i jubiléet av ätten Bernadottes 200 år på Sveriges tron. Utställningen visas under Hovstallets ordinarie öppettider, i samband med de guidade visningarna som avslutas i utställningslokalen.

Toppbilden: Tavla från 1881 av Georg Arsenius.

Unionstiden. Utställning fokuserar på Hovstallets historia under Karl XIV Johan och Oskar I:s tid. Porträtt av Konung Karl Johan till häst, av Fredrik Westin.

Vardag. Vi får också en inblick hur det var att arbeta på Hovstallet. Träsnitt av G. Forsell efter original för Svea af G. Stoopendaal. Foto: Stockholm stadsmuseum

Vi får lära om människorna som arbetade på och för Hovstallet, vilka uppgifter de hade och hur livet var för dessa människor.

Fest. Utställningen berättar också om festligheter och Hovstallets funktion för kungligheterna. Akvarell målad av prinsessan Eugénie, dotter till Oskar I. Ur de kungliga samlingarna.