Rosendals slott och slottspark.

Rosendals försvunna slottspark

Just nu pågår en trädgårdsarkeologisk undersökning av parken kring Rosendals slott. Under en visning har du chansen att se utgrävningen på nära håll och höra mer om upprustningen av slottsparken.

Under tre generationer Bernadotte har djurgårdslandskapet kring Rosendals slott förskönats och utvecklats utifrån rådande park- och trädgårdsideal, och inte minst regent. Från att kung Karl XIV Johan köpte Rosendal 1817 har platsen varit i ständig utveckling ända fram till sekelskiftet 1900 då aktiviteten avtog. Nu är det dags igen.

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) planerar att rusta upp slottsparken och lyfta fram dess värdefulla natur- och kulturvärden. Som en viktig del i kunskapsuppbyggnaden inför restaureringen genomförs en trädgårdsarkeologisk undersökning. Exempelvis kan man få reda på var äldre gångstigar har legat, deras bredd och uppbyggnad, liksom terrassmurar och i viss utsträckning även lägen för planteringsytor.

Under visningen berättar arkeologerna Karin Lindeblad och Ann-Mari Hållans-Stenholm, Arkeologerna från Statens historiska museer, landskapsarkitekterna Jonas Berglund och Kristjan Erlandsson, Nivå Landskapsarkitektur, samt Caroline Särnqvist, Gunnar Björkman och Magnus Andersson från KDF om utgrävningen och projektet.

Visningen är gratis. Den utgår från Rosendals slott. Samling kl 18.

Toppbilden: En skylt som berättar om projektet finns uppsatt vid Rosendals slott. Foto: Caroline Särnqvist/KDF

Arkeologerna Karin Lindeblad och Ann-Mari Hållans-Stenholm, parkchef Gunnar Björkman och landskapsarkitekt Jonas Berglund studerar en karta över slottsparken. Den är från 1834 och används som underlag för utgrävningen. Foto: Caroline Särnqvist/KDF

Arkeologerna Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans-Stenholm och Daniel Johansson gräver fram det första schaktet. Foto: Caroline Särnqvist/KDF